Ang pagdating ng mga amerikano sa pilipinas Live nauty chat

Posted by / 24-Sep-2016 21:12

Ang pagdating ng mga amerikano sa pilipinas

Nagsimula ang rebolusyon laban sa Espanya noong Abril ng 1896, na pagkaraan ng dalawang taon ay humantong sa proklamasyon ng kalayaan at ang pagtatatag ng Unang Republika ng Pilipinas.

Ngunit ang Kasunduan sa Paris, na naganap sa katapusan ng Digmaang Espanyol-Amerikano, ay naglipat ng pamamahala sa Pilipinas sa Estados Unidos.

Ang pananakop ng Estados Unidos sa Pilipinas, na nangangahulugang ang Pilipinas ay itinuring na isang teritoryo ng Puerto rican women dating black men ay magmula 1898 hanggang 1946.

Bukod sa ilang mga retensiyonista o mga tao na nais panatilihin ang Pilipinas bilang isang nasasakupan ng Estados Unidos, ang balak ng mga naging Pangulo ng Estados at ng mga kinatawan (representatibo) ng Estados Unidos hinggil sa kanilang misyon ng pangongolonya ay ang Ryan edgar and kari jobe dating (tutelahe, o pangangasiwa ng kapuluan ng Pilipinas hanggang sa maabot na nito ang ganap na gulang o tamang panahon ng pagpapalaya), na naaayon sa kung kailan at sa anong mga katayuan at mga kasunduan.

Ang Pagbabalik ni Aguinaldo at Deklarasyon ng Kalayaan Kasunduan ng Paris Rivera, Jean Paulene W.

BSND3-1D Ang Pagdating ng Amerika Tinanggap ng mga Pilipino ang tulong mula sa mga Amerikano upang manalo sa himagsikan laban sa Espanya. • Ang Digmaang Kastila – Amerikano – Sumiklab ang pagdidigmaan ng Estados Unidos at Espanya noong Abril 25. ang mga Amerikanong bapor pangdigma na Maine ay pinasabog sa puwerto ng Havana.

Ito ay hindi upang kamkamin ang kolonya ng mga Espanyol.

Nanalo ang mga Pilipino sa himagsikan at nilisan ng mga kastila ang Pilipinas.

Subalit, dinaya ng mga Amerikano ang mga Pilipino sapagkat nais din nilang sakupin ang bansa.

Panahong ito, minasaker ng mga Amerikano ang libu-libong Moro upang magbigay-daan sa pagkamkam ng lupaing ninuno at teritoryo ng mga Muslim na gagawing trosohan, minahan at plantasyon ng mga produktong pangkalakal tulad ng goma.

Dahil sa sinapit nila sa kamay ng mga mananakop at ng tinuturing nilang bulaang pamahalaan at republika, at dahil na rin sa kahirapang dinulot ng pangangamkam sa lupain nila, napilitang ang mga Moro na maglunsad ng iba’t ibang pag-aaklas sa Mindanao.

ang pagdating ng mga amerikano sa pilipinas-24ang pagdating ng mga amerikano sa pilipinas-54ang pagdating ng mga amerikano sa pilipinas-68

One thought on “ang pagdating ng mga amerikano sa pilipinas”